Bestuur 2016 - 2017

Bestuur 2016 - 2017

Programma

Zwaag 1
Zwaag 1
Zwaag 1
Zwaag 1


Uitslagen

Zwaag 1
Zwaag 1
Zwaag 1
Zwaag 1

0
0

Bestuur


Bestuur Z.V.V.Zwaag/Hoogland Kozijnen
Voorzitter:   
vacant
-
voorzitter@zvvzwaag.nl
Secretaris:   
Jan Greuter 
0624329166
secretaris@zvvzwaag.nl
Penningmeester:  
vacant
-
penningmeester@zvvzwaag.nl
Wedstrijdzaken:
Armando Blokker
0652095010  
wedstrijdzaken@zvvzwaag.nl
Ondersteunend algemeen:
Fiona Bonne
0620310317
 
Commerciele zaken:
John van Leeuwen
0622730872
jvlzwaag@hotmail.nl
Website:  
vacant
-
-
Jeugdcommissie:  
vacant
-
-
Activiteitencommissie:
vacant
-
-
 
Post adres   
Bezoek adres 
Z.V.V. ZWAAG/ Hoogland Kozijnen
Sporthal ZWAAG
Binnenplaats 25
Munnikenwoud 1 
1695 JJ BLOKKER
1689 BA ZWAAG 
Rek. nr: NL28RABO0376811862
0229 - 263063

Sponsors

Hoofdsponsor

Jeugd hoofdsponsor

Goudenbal sponsors

Zilverenbal sponsors

Teamsponsors